Jubileusz prof. Grzegorza Janusza

W dniach 13-14 kwietnia w murach Instytutu Nauk o Polityce i Administracji – Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyła się konferencja pt. „Państwo-Prawa Człowieka-Mniejszości Narodowe”. Wydarzenie połączone było z obchodami jubileuszu 70-lecia prof. Grzegorza Janusza – wybitnego badacza i wieloletniego członka ZG PTNP.

Nasze Towarzystwo reprezentowane było przez prof. Magdalenę Musiał-Karg, prof. Renatę Podgórzańską oraz dr Nataszę Lubik-Reczek.

Jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz dalszych sukcesów prywatnych i zawodowych.