Oddział Gdańsk

SKŁAD ZARZĄDU:

l.p. Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Adres mailowy
1. Grzegorz Piwnicki Prezes
2. Jarosław Nocoń I V-ce Prezes
3. Danuta Plecka II V-ce Prezes
4. Dominik Bień Skarbnik
5. Kornel Bielawski Sekretarz
6. Bogdan Chrzanowski Członek Zarządu

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

l.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Rewizyjnej Adres mailowy
1. Andrzej Gąsiorowski Przewodniczący
2. Piotr Niwiński Członek Komisji

 

Dane adresowe:
Uniwersytet Gdański, ul. Hallera 122, 80-952 Gdańsk