Oddział Kielce

Oddział na dzień 10.01.2023 r. liczy 20 członków

 

SKŁAD ZARZĄDU:

l.p. Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Adres mailowy
1. prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka (UJK) PREZES agnieszka.kasinska-metryka@ujk.edu.pl
2. dr Witold Sokała (UJK) WICEPREZES witold.sokala@ujk.edu.pl
3. dr Tomasz Gajewski (UJK) SEKRETARZ tomasz.gajewski@ujk.edu.pl
4. dr Radosław Kubicki (UJK) SKARBNIK kubickirad@ujk.edu.pl

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

l.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Rewizyjnej Adres mailowy
1. prof. UJK dr hab. Rafał Dudała (UJK) Przewodniczący rafal.dudala@ujk.edu.pl
2. dr Katarzyna Gruszko (UJK) Członek KR katarzyna.gruszko@ujk.edu.pl
3. dr Karolina Pałka-Suchojad (UJK) Członek KR karolina.palka-suchojad@ujk.edu.pl

 

Koordynator Oddziału ds. kontaktów z mediami:
dr Maryana Prokop (UJK), maryana.prokop@ujk.edu.pl

Dane adresowe:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych
Bud. C Wydziału Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
e-mail: ismipp@ujk.edu.pl