Oddział Koszalin

Oddział na dzień 20.01.2023 r. liczy 15 członków

Zapraszamy na stronę Oddziału na Facebooku.

 

 

 

 

 

 

SKŁAD ZARZĄDU:

l.p. Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Adres mailowy
1. Prof. dr hab. Jacek Knopek PREZES jknopek@wp.pl
2. Dr hab. Marek Górka, prof. PK WICEPREZES marek_gorka@wp.pl
3. Dr hab. Michał Polak, prof. PK WICEPREZES mcpol@o2.pl
4. Dr Ewa Maria Włodyka SEKRETARZ e.wlodyka@gmail.com
5. Dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK SKARBNIK  krzys.wasilewski@gmail.com

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

l.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Rewizyjnej Adres mailowy
1. Prf. Dr hab. Czesław Partacz Przewodniczący  czp55@wp.pl
2. Dr Krzysztof Kaczmarek Członek KR puola@o2.pl
3. Dr dominika Liszkowska Członek KR dominika_liszkowska@wp.pl

 

Koordynator Oddziału ds. kontaktów z mediami:
dr Ewa Włodyka, e.wlodyka@gmail.com, tel. 696 909 880

Dane adresowe:
ptnp-koszalin@op.pl
adres korespondencyjny: PTNP oddział terenowy w Koszalinie-Prezes prof. dr hab. Jacek Knopek, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin