Oddział Kraków

Oddział na dzień 20.01.2023 r. liczy 107 członków

Zapraszamy na stronę www Oddziału.

Zapraszamy na stronę Oddziału na Facebooku.

 

SKŁAD ZARZĄDU:

l.p. Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Adres mailowy
1. Franciszek Czech PREZES franciszek.czech@uj.edu.pl
2. Magdalena Mikołajczyk WICEPREZES magdalena.mikolajczyk@uwr.edu.pl
3. Małgorzata Winiarska-Brodowska SEKRETARZ malgorzata.brodowska@uj.edu.pl
4. Łukasz Stach SKARBNIK lukasz.stach@uj.edu.pl
5. Renata Król-Mazur CZŁONEK ZARZĄDU renata.krol-mazur@uj.edu.pl
6. Piotr Obacz CZŁONEK ZARZĄDU piotr.obacz@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

l.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Rewizyjnej Adres mailowy
1. Marcin Grabowski Przewodniczący marcin.grabowski@uj.edu.pl
2. Anna Jach Członek KR anna.jach@uj.edu.pl
3. Paweł Ścigaj Członek KR pawel.scigaj@uj.edu.pl

 

Koordynator Oddziału ds. kontaktów z mediami:
dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

Dane adresowe:
pokój 501, Reymonta 4, 30-059 Kraków