Oddział Łódź

Oddział na dzień 10.01.2023 r. liczy 17 członków

Zapraszamy na stronę Oddziału na Facebooku.

 

SKŁAD ZARZĄDU:

l.p. Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Adres mailowy
1. Dr Agata Włodarska-Frykowska PREZES agata.wlodarska@uni.lodz.pl
2. Dr hab. Magdalena Rekść, prof. UŁ WICEPREZES magdalena.reksc@uni.lodz.pl
3. Dr Paweł Stępień SEKRETARZ pawel.stepien@uni.lodz.pl
4. Dr Marek Sempach SKARBNIK marek.sempach@uni.lodz.pl
5. Dr hab. Edyta Pietrzak, prof. PŁ CZŁONEK ZARZĄDU edyta.pietrzak@p.lodz.pl

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

l.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Rewizyjnej Adres mailowy
1. Dr hab. Lucyna Chmielewska, prof. UŁ Przewodniczący lucyna.chmielewska@uni.lodz.pl
2. Dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ Członek KR andrzej.dubicki@uni.lodz.pl
3. Dr Michał Klonowski Członek KR michal.klonowski@uni.lodz.pl