Oddział Rzeszów

Oddział na dzień 20.01.2023 r. liczy 32 członków

Zapraszamy na stronę www Oddziału.

SKŁAD ZARZĄDU:

l.p. Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Adres mailowy
1. Krzysztof Żarna PREZES kzarna@ur.edu.pl
2. Dominik Szczepański WICEPREZES dszczepanski@ur.edu.pl
3. Anna Kołomycew SEKRETARZ akolomycew@ur.edu.pl
4. Dominika Zięba SKARBNIK dominikazi@dokt.ur.edu.pl
5. Katarzyna Cwynar CZŁONEK ZARZĄDU kacwynar@ur.edu.pl

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

l.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Rewizyjnej Adres mailowy
1. Tomasz Koziełło Przewodniczący tkoziello@ur.edu.pl
2. Grzegorz Bonusiak Członek KR gbonusiak@ur.edu.pl
3. Dominik Boratyn Członek KR dboratyn@ur.edu.pl

 

Koordynator Oddziału ds. kontaktów z mediami:
dr Dominik Szczepański

Dane adresowe:
dszczepanski@ur.edu.pl
Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski, mjr. W. Kopisto 2A, 35-959 Rzeszów