Oddział Warszawa

Oddział na dzień 20.01.2023 r. liczy 54 członków

 

SKŁAD ZARZĄDU:

l.p. Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Adres mailowy
1. Prof. dr hab. Jacek Wojnicki (UW) PREZES jacekwojnicki@uw.edu.pl
2. Dr Agnieszka Bejma (UW) WICEPREZES a.bejma@uw.edu.pl
3. Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH SEKRETARZ mmoled@sgh.waw.pl
4. Dr Tomasz Rawski (UW) SKARBNIK t.rawski@is.uw.edu.pl
5. Dr hab. Andrzej Rudowski, prof. ucz. (UKSW) CZŁONEK ZARZĄDU arudowski@wp.pl
6. Dr hab. Adam Szymański, prof. ucz. (UW) CZŁONEK ZARZĄDU ar.szymanski@uw.edu.pl
7. Dr Małgorzata Kaczorowska (UW) CZŁONEK ZARZĄDU m.kaczorowska@uw.edu.pl

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

l.p. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji Rewizyjnej Adres mailowy
1. Dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś (UW) Przewodniczący ibokszczanin@uw.edu.pl
2. Dr hab. Leszek Graniszewski prof. ucz. (UKSW) Członek KR l.graniszewski@wp.pl
3. Dr Iwona Wyciechowska (UW) Członek KR i.e.wyciechowska@uw.edu.pl

 

Dane adresowe:
Katedra Systemów Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa