Posiedzenie ZG PTNP w Poznaniu

W dniach 19–20.06.2024 r. odbyło się w Poznaniu XI posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Poruszono na nim kwestie m.in. dotyczące 6. Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, który odbędzie się we wrześniu w Łodzi, planów związanych z aktywizowaniem sekcji badawczych oraz organizowanego w najbliższym czasie webinarium dotyczącego awansów naukowych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.