Konferencja „Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia wobec współczesnych wyzwań”

Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia wobec współczesnych wyzwań”, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2023 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego, a w szczególności na temat roli, znaczenia i przyszłości zastosowania dwóch form sprawowania władzy, tj. demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej we współczesnym świecie.

Celem konferencji jest zatem analiza przeobrażeń systemu politycznego państw europejskich oraz pozaeuropejskich w kontekście funkcjonowania tam dwóch form demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej. Istotnym zamierzeniem jest odpowiedź na pytanie o charakter, zasięg, wielkość i konsekwencje tych zmian, jaki i o szanse oraz zagrożenia, będące ich rezultatami.

Wykład otwierający pt„The Crisis of Representative Democracy” wygłosi  dr hab.  Fernando Casal Bértoa z University of Nottingham.

Zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktem referatu prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza pod linkiem:

https://forms.gle/2Drteu9ovR9Kx1dZ8

Zaproszenie [pdf]