Wyniki konkursu na najlepszy artykuł naukowy opublikowany w 2022 roku

W Konkursie wzięło udział 28 artykułów, zgłoszonych przez Oddziały PTNP, spośród których eksperci najwyżej ocenili pracę Katarzyny Gruszko i Tomasza Gajewskiego, pt. Logos and Pathos in International Relations, który ukazał się na łamach „Democracy and Security”.
Zespół ekspertów przyznał także wyróżnienie Radosławowi Zenderowskiemu za artykuł pt. O tożsamości Europy Środkowej, opublikowany w „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka”.
Serdecznie gratulujemy