Pierwsze wnioski z wojny w Ukrainie. Czy widzimy zmiany w sztuce wojennej i technice wojskowej?

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Pierwsze wnioski z wojny w Ukrainie. Czy widzimy zmiany w sztuce wojennej i technice wojskowej?”.

Wprowadzenia w problematykę dokona dr Łukasz Przybyło z Instytutu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej.

Zainteresowania badawcze dr. Przybyło obejmują przede wszystkim konflikty XX wieku. Jest m.in. autorem książek „Doktryny wojenne. Historia i ocena” oraz „Charków-Donbas 1943”. Jest także współautorem monografii „Merkawa – miecz Izraela” oraz autorem i współredaktorem wydanej ostatnio bardzo interesującej książki „Państwo średnie – Polska. Studia i szkice”.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Termin: 7 grudnia 2022 r. (środa) Rozpoczęcie: godz. 18.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia. Powinno ono zawierać: imię, nazwisko, afiliację oraz adres email, na który ma zostać wysłany link umożliwiający udział w debacie. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 6 grudnia 2022 r. do godz. 20.00 na adresy jsikorski@ajp.edu.pl lub tmarcinkowski@ajp.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!