Spotkanie dyskusyjne „Chiński nowy wspaniały świat…?”

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych wraz ze współorganizatorami zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Chiński nowy wspaniały świat…?”.

Pretekstem do spotkania jest wydanie przez prof. Łukasza Gacka książki zatytułowanej „Nowy wspaniały świat…? Strategiczne narracje Chin a reforma systemu globalnego zarządzania”.

Prof. Łukasz Gacek jest politologiem i kulturoznawcą, dyrektorem Zakładu Chin w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Specjalizuje się w problematyce współczesnych systemów politycznych, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Chin. Odbył staże naukowo-badawcze w Fudan University oraz Xiamen University w Chinach. Pracował także jako Analyst and Business Development Manager w KGHM (Shanghai) Cooper Trading Co. Ltd. Jest członkiem Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego.

Jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym m.in. książek: „Taiwan Under Tsai Ing-wen. Democracy Diplomacy” (2022), „China’s Environmental Protection Policy in Light of European Union Standards” (2021), „Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach” (2020), „Zielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój – Ochrona środowiska – Gospodarka niskoemisyjna” (2015), „Azja Centralna w polityce energetycznej Chin” (2013), „Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych” (2012), „Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską” (2012) oraz „Chińskie elity polityczne w XX wieku” (2009).

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Termin: 17 kwietnia 2024 r. (środa)

Rozpoczęcie: godz. 18.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia. Powinno ono zawierać: imię, nazwisko, afiliację oraz adres email, na który ma zostać wysłany link umożliwiający udział w debacie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 16 kwietnia 2024 r. do godz. 20.00 na adresy jsikorski@ajp.edu.pl lub tmarcinkowski@ajp.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!