Spotkanie dyskusyjne „Wiara w teorie spiskowe a postrzeganie demokracji”

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych wraz partnerami zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Wiara w teorie spiskowe a postrzeganie demokracji”.

Wprowadzenia w problematykę dokona dr hab. Franciszek Czech prof. UJ dyrektor Instytutu Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Czech jest socjologiem i politologiem a jego zainteresowania badawcze obejmują współczesne globalne procesy społeczno-kulturowe, kulturę polityczną, region Azji Południowo-Wschodniej oraz metodologię badań. Prof. Czech jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym m.in. książek: „Koszmarne scenariusze. Społeczne konstruowanie lęku w dyskursie globalizacyjnym” oraz „Spiskowe narracje i metanarracje”.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Termin: 15 listopada 2023 r. (środa)

Rozpoczęcie: godz. 18.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia. Powinno ono zawierać: imię, nazwisko, afiliację oraz adres email, na który ma zostać wysłany link umożliwiający udział w debacie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 14 listopada 2023 r. do godz. 20.00 na adresy jsikorski@ajp.edu.pl lub tmarcinkowski@ajp.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!