Wspólne stanowisko towarzystw naukowych ws. wykazu czasopism naukowych przyjęte przez KNPol PAN

W dniu 23 stycznia 2024 r. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych i Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA przyjęły wspólne stanowisko w sprawie rekomendowanych zmian w procedurze ustalania nowego wykazu czasopism naukowych.

W czwartek 1 lutego 2024 r. na wspólnym posiedzeniu ZG PTNP i Komitetu Nauk Politycznych PAN prof. Magdalena Musiał-Karg przedstawiała najważniejsze punkty przygotowanego stanowiska, które ostatecznie zostało przyjęte także przez KNPol PAN.

Cieszymy się, że możemy mówić jednym głosem w imieniu całego środowiska politologicznego, a także podejmować wspólne działania na rzecz dobra naszej dyscypliny naukowej oraz dyscyplin pokrewnych.

 Treść stanowiska w załączniku [pdf].