Konferencja „Nowy porządek międzynarodowy: in statu nascendi”

Zapraszamy do udziału w 2. Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Nowy porządek międzynarodowy: in statu nascendi”, organizowanej przez Instytut Nauk Politycznych WNS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Departament Stosunków Międzynarodowych Federal Urdu University of Arts, Science and Technology in Karachi. Konferencja ma charakter hybrydowy i odbędzie się w Olsztynie, w dniach 11-12 czerwca 2024 r. Zaproszenie [pdf] …

Czytaj dalej

Nowe idee w naukach o polityce

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w konferencji pt. Nowe idee w naukach o polityce, która odbędzie się w Krakowie w dn. 14-15 marca 2024 r. Szczegóły w załączniku [pdf] Program konferencji [pdf] Link do …

Czytaj dalej

VIII Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe

Przypominamy, że wkrótce mija termin zgłoszeń do udziału w VIII Polsko-Ukraińskim Forum Naukowym pt. „Nowy ład w Europie i Unii Europejskiej: przesłanki – kierunki – priorytety”, które odbędzie się w trybie zdalnym w dniach 18-19 maja 2023 r. w ramach projektu „Inicjatywa UE Partnerstwo Wschodnie: szanse dla Ukrainy” „EaP – Initiative” przy wsparciu UE Erasmus+ / Jean Monnet.

Czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komunikacja. Dezinformacja. Propaganda. Ekosystem walki informacyjnej”

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Komunikacja. Dezinformacja. Propaganda. Ekosystem walki informacyjnej”, która dobędzie się on-line w dniach 25 i 26 maja 2023 r. Językami konferencji są język polski i angielski. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji znajdzie Państwo pod adresem: https://konferencja-kdp.ajp.edu.pl/index.html

Relacja z konferencji „Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysu”

W piątek 31 marca 2023 r. zakończyła się konferencja „Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysu”. Spotkanie odbyło się w murach Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu i zgromadziło ponad 100 uczestniczek i uczestników. Prawie 60 badaczek i 50 badaczy, reprezentujących większość jednostek politologicznych (choć nie tylko) w Polsce, prezentowało swoje wyniki …

Czytaj dalej

Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysów

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych wraz z oddziałami terenowymi PTNP zapraszają na ogólnopolską konferencję Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysów, która odbędzie się w Poznaniu w dn. 30-31 marca 2023 r. Konferencja jest organizowana w ramach cyklu „Ścieżki kariery naukowej kobiet w polskiej politologii – próba analizy” i została dofinansowana ze środków MEiN w ramach programu: „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”. Zaproszenie Formularz …

Czytaj dalej